شهریه دوره گیربکس اتوماتیک

آموزش تعمیرات گیربکس (جعبه دنده)
3.800.000 تومان
شامل گیربکس های : سری خانواده هیوندا و کیا، مزدا، تویوتا،خودروهای فرانسوی و CVT ها
زمان دوره : 45-50 ساعت
تعداد روزها : 1 هفته فشرده
خوابگاه رایگان
DVD راهنمای تعمیرات
گواهی پایان دوره