شهریه دوره انژکتور و برق و دیاگ

شهریه کلاس در جشنواره
1.900.000 تومان
سه دوره در یک دوره
انژکتور ،برق موتوری و دیاگ
آموزش با استفاده از سیمولاتور و شبیه ساز و فیلم های آموزشی
زمان دوره : 25ساعت
تعداد روز : 1 هفته
DVD راهنمای تعمیرات
ارائه گواهی پایان دوره