شهریه دوره انژکتور و برق و دیاگ

آموزش تنظیم موتور خودروهای داخلی
1.400.000 تومان
سه دوره در یک دوره
انژکتور ،برق موتوری و دیاگ
آموزش با استفاده از سیمولاتور و شبیه ساز و فیلم های آموزشی
زمان دوره : 25ساعت
تعداد روز : 14 روز
خوابگاه رایگان
DVD راهنمای تعمیرات
ارائه گواهی پایان دوره