شهریه دوره انژکتور و برق و دیاگ

شهریه کلاس در جشنواره
1.100.000 تومان
سه دوره در یک دوره
انژکتور ،برق موتوری و دیاگ
آموزش با استفاده از سیمولاتور و شبیه ساز و فیلم های آموزشی
زمان دوره : 25ساعت
تعداد روز : 10 جلسه
خوابگاه رایگان در صورت ثبت 2 کلاس
DVD راهنمای تعمیرات
ارائه گواهی پایان دوره